Onze visie

De i in iLand Art. iLand Art beoogt een community te zijn voor het faciliteren en aanmoedigen van kunstprojecten die interactief, intercultureel en interdisciplinair zijn. 


Interactief: Om elkaar te leren kennen moet je elkaar tegenkomen.

Daarom vinden de kunstprojecten van de iLand Art-community altijd plaats op straat. De kunstenaars op zoek naar verbinding, uitwisseling en ontmoeting van verschillen. Ze willen bijdragen aan het creëren van contexten voor meer interactie in de Nederlandse diverse samenleving.

Intercultureel: Alle mensen die hier zijn horen tot de Nederlandse samenleving.
Iedereen ongeacht afkomst, gender, geaardheid, rijkdom of geloof. De iLand Art-community brengt door de diversiteit aan kunstenaars en de projecten mensen samen uit Nederland en andere delen van de wereld die verbonden zijn met de Nederlandse samenleving. Bijv. de voormalig Nederlandse Antillen of kunstenaars met een migratieachtergrond.

Interdisciplinair: Iedereen is een maker.
De aanwezige verschillende perspectieven zijn verrijkend voor onze samenleving. De waarde van verschil weerspiegelt binnen iLand Art in de betrokken mensen maar ook de diverse disciplines van waaruit gewerkt wordt: beeldende kunstenaars, film- en documentairemakers, dichters, muzikanten, en meer.